Adolf Fredriks musikklasser
ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROV

Anmälan till antagningsprov gällande Adolf Fredriks musikklasser läsåret 2018/2019, åk 4-9.

Sista anmälningsdag har passerats. Ni kan via denna sida ställa er i kö för återbud. Inga garantier ges för att få genomföra proven. Anmälan till återbudskön stängs 24 januari 2018 kl 13:00.


  
Skapa anmälningskonto till återbudskön >
Skapa ett anmälningskonto till återbudskön här, när du fått ett lösenord till den registrerade mail-adressen loggar du in i rutan här till höger.
 
  
Logga in på anmälningskontot >
Logga in med lösenordet du fått via mail för att registrera den sökande.

Ni som redan anmält ert barn kan logga in på anmälningskontot och se (och ev ändra) de registrerade uppgifterna.
För elever mantalsskrivna i annan kommun än i Stockholm gäller att hemkommunen måste förbinda sig att betala full interkommunal ersättning till Stockholm stad, för att eleven skall få fullgöra sin skolgång i Adolf Fredriks musikklasser. Stockholms stads fastställda belopp gäller. Vid osäkerhet, kontakta hemkommunens skolkontor.
Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm, Box 6267, 102 31 Stockholm | Tel. +46 8 508 448 50
Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser, Box 106, 123 47 Farsta | Tel. +46 8 508 342 00Webbplatsen använder inte cookies. | ©2017 Denna webbsida är skapad av anpassat.se